KAUTOVIETNAM.com

Người dân sắp được cấp sổ đỏ online, không cần tới trực tiếp cơ quan quản lý để thực hiện

KAUTOvietnam    16/04/2023
Người dân sắp được cấp sổ đỏ online, không cần tới trực tiếp cơ quan quản lý để thực hiện

Từ 20/5, người dân cần làm gì để được cấp sổ đỏ online?

Tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành ngày 3/4, kể từ ngày 20/5 người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức trực tuyến (online), nhận hồ sơ qua bưu điện mà không phải trực tiếp đến tận cơ quan quản lý để thực hiện như trước. 

Các bước cấp sổ đỏ online 

Theo Kinh tế & Đô thị, tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Khoản 6 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP) về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai trên môi trường điện tử (cấp sổ đỏ online), trên cơ sở căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử thì cơ quan chức năng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với những trường hợp cần phải xác minh, kiểm tra làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục phải gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công, qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, phải nêu rõ lý do.

Từ ngày 20/5/2023, người dân có thể thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ ngay tại nhà mà không cần trực tiếp đến tận cơ quan quản lý như trước.

Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Có thể bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai (yêu cầu cấp số đỏ online) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp.

Về phía cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thì phải thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các loại giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm thực hiện đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định của pháp luật, không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và liên thông điện tử giữa các cơ quan để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính của người yêu cầu thực hiện thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quy định thẩm quyền cấp sổ đỏ

Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận theo hướng tạo điều kiện thuận tiện cho người dân trong việc thực thiện các thủ tục hành chính này. Cụ thể, được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai mà không cần lên Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp sổ đỏ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp sổ đỏ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Hai cơ quan này đều được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Một nội dung đáng chú ý của Nghị định 10/2023/NĐ-CP là bổ sung mới trường hợp phải bổ sung giấy tờ khi cấp sổ đỏ. Tại điểm b khoản 11 Điều 1 quy định: “Đối với dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở, sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ: Giấy chứng nhận, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án”.

Trong trường hợp có thay đổi nghĩa vụ về tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật); Bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký.

Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng; Danh sách các tài sản.

Viết bình luận
Shopee KAUTOVIETNAM.com Lazada KAUTOVIETNAM.com Zalo KAUTOVIETNAM.com Messenger KAUTOVIETNAM.com